• საუკეთესო პროფესიული ჯგუფი

          

ს რ უ ლ ა დ
ადმინი: ramazi1717 | ნანახია: 2477 | კომენტარი:1

ადმინი: ramazi1717 | ნანახია: 942 | კომენტარი:0

რა არის DOS შეტევა და რა არის DDOS შეტევა. 

ს რ უ ლ ა დ
ადმინი: ramazi1717 | ნანახია: 992 | კომენტარი:0

კომპიუტერული ვირუსი წარმოადგენს კომპიუტერულ პროგრამას,რომელიც სხვა პროგრამებისგან იმით განსხვავდება, რომ შეუძლია გამრავლდეს და დააზიანოს კომპიუტერის პროგრამული (ზოგჯერ აპარატურულიც) უზრუნველყოფა.

ს რ უ ლ ა დ
ადმინი: ramazi1717 | ნანახია: 795 | კომენტარი:0

ანტივირუსი წარმოდგენს კომპიუტერულ პროგრამას, რომლის ძირითადი ფუნქციაა ვირუსების პოვნა, აღმოჩენა და მოსპობა.

ს რ უ ლ ა დ
ადმინი: ramazi1717 | ნანახია: 787 | კომენტარი:0